Korona

Korona

Det er mange regler, både for testing og karantene å forholde seg til. Reglene har blitt innskjerpet flere steder mens vi har vært her. Ikke lett å forholde seg til det når det som gjelder en dag ikke gjelder den neste. F.eks. så ble jo brua mellom Nederland og Frankrike på St. Martin stengt mens vi var der.

På St. Vincent ble karantenen satt til 14 dager. Det var også etter at vi var kommet til landet. Det har gått veldig hardt utover Thor Magnus og Monica i Barefoot. De mistet plutselig alle kundene over natten fordi de ikke kunne komme til landet, for så å dra på tur i en charterbåt. Alt ble avbestilt.

Her venter vi på tur for å få tatt Covid test

Opprinnelig måtte man ha 14 dagers karantene og en covid-test for å komme til Grenada. Nå har de satt opp noen av landa i nærheten som sikre. Hvis vi kommer fra et av de landa, så sjekker de bare tempen og papirene på den den forrige testen vi tok, og så blir vi godkjente med en gang.

Nå er vi i Grenada, og vet at å komme tilbake til St. Vincent kan bli problematisk. Der er de mye strengere. Der forlanger de ny test. Om de 14 dagene med karantene gjelder for oss som allerede er i området, eller om vi bare må ha en negativ covid-test, er usikkert.

Og så er spørsmålet om hvordan det blir når vi skal tilbake til St. Maarten for å ta fly hjem.

Comments